Skumring på Mallorca med flot lyserød himmel og pæn udsigt til Middelhavet fra feriebolig på Mallorca
En god investering

Investering i livskvalitet

Det er rart at vide, om det er til at komme af med sin andel igen, når man køber sig ind, og om man kan forvente at tabe eller tjene på sin investering.

I skal ikke købe en 21-5 andel som ren investering. Det skal være en investering i livskvalitet. Men på den lange bane vil andelen altid stige, da boliger altid stiger over tid.

21-5 har vist sig at være en god investering, for de familier som har solgt, de har i gennemsnit tjent mere end 50% på deres andel.

0%

Avance på gensalg i gennemsnit

Mere end

0kr.

- er investeret i 21-5 andele

Feriebolig på Mallorca med udsigt til pool og Middelhavet

En god investering ved gensalg

Hvordan vil prisen på en feriebolig-del udvikle sig?

Når man køber fast ejendom, det være sig helårs- eller feriebolig i både ind- og udland, tænker langt de fleste først og fremmest over, om boligen opfylder de behov, de gerne vil have dækket med købet.

Det vigtigste for de fleste er derfor brugsværdien, altså om boligen vil danne den helt rigtige ramme om en del af familiens fremtidige ferier. Investeringsperspektivet er dog også en faktor, som de fleste har med i deres overvejelser, når der købes fast ejendom, og dette gælder nok endda især for køb af ferieboliger i udlandet.

Vi har ikke designet vores ejerforeninger som investeringsobjekter, men det er rart på forhånd at have en fornemmelse af, at I kan komme af med jeres andel igen - uden at tabe penge.

Vi handlede de første gensalg i 2016 og sælger løbende for familier, som er med. Nogle skal skilles, andre er blevet syge eller det, der er værre. De fleste, som vi sælger for, vælger at hoppe over i en anden større eller mindre 21-5 forening. Interessen for gensalgene er løbende stor, og liggetiderne er som regel meget korte.

En god investering på den korte bane

Vi konstaterer grundlag for, at en feriebolig-del har en værdiforøgelse allerede det første år. Fra tidspunktet hvor foreningen stiftes, og I betaler for jeres feriebolig-del, til det tidspunkt, hvor alle 5 boliger er i brug. Den væsentligste årsag til værdiforøgelsen er, at vi oplever, at mange familier gerne vil købe sig ind i en etableret forening, fremfor at være med til at stifte en ny. Det kan sammenlignes med en projektplan, her er der ofte en værdistigning, når lejligheden efterfølgende er klar til benyttelse.

Interessen fører helt naturligt til en værdiforøgelse allerede fra det tidspunkt, hvor alle 5 boliger er klar til brug. Ved at købe sig ind i en etableret forening kan I:

  • Se de faktiske 5 boliger, der allerede er indkøbt

  • Booke ferier med det samme


Vi forventer ikke, at I køber en feriebolig-del og kun ejer den et kort stykke tid, men det er godt at vide, at I kan sælge igen til en fornuftig pris. Værdiforøgelsen ved etablering, dvs. når vi går fra stiftelsen, til foreningens 5 boliger er i fuld drift, er baseret på de faktiske salg, vi har foretaget for nogle af vores 21-5 familier.

Udover at der skabes værdi ved at få en forening i drift, er der især to faktorer, som også spiller ind:

  • Vi er ukronede danmarksmestre i boligkøb i udlandet. Ingen har købt og efterfølgende renoveret så mange unikke ferieboliger rundt omkring i verden. Vi har derfor en helt unik erfaring, der gør, at vi er rigtig gode til at finde de bedste boliger og købe dem til meget fordelagtige priser.

  • Vi køber ofte håndværkertilbud eller deciderede ruiner, som skal om- og tilbygges. På den måde skaber vi værdi i boligerne. Vi kan konstatere, at en stor del af de istandsættelsesarbejder, vi får udført, tilfører boligerne stor værdi - udover den pris, vi betaler for ombygningerne.
Feriebolig på Mallorca med dejlige udearealer

Boliger stiger altid over tid

Grafen viser udviklingen i de danske huspriser 1940 – 2022, renset for inflation. Priserne rundt om i verden følger samme mønster, så længe vi holder os til traditionelle destinationer og markeder og ikke vover os ud på usikre markeder og lande med ustabile økonomiske og politiske klimaer. Historien viser, at boliger altid stiger over tid ogendda mere end inflationen. Samtidig viser historien også, at timingen, og ikke mindst beliggenheden, er vigtig.

Danmark oplever, at yderområderne lider, mens priserne i storbyerne blomstrer, og resten af verden reagerer på nøjagtig samme måde. Når vi udvælger destinationer til vores ejerforeninger, går vi uden om de markeder, der potentielt kan være for følsomme, for på den måde at sikre en så stabil prisudvikling som muligt.

Investeringsaspektet er slet ikke det vigtigste, når I skal tage beslutningen om at være med i en ejerforening fra 21-5. Men det er rart at vide, at I med overvejende sandsynlighed vil opleve en værdiforøgelse med en 21-5 feriebolig-del, både på den korte og på den lange bane.