Om 21-5 konceptet

Hvordan kommer vi med?

I dette afsnit kan I læse lidt om, hvordan I kommer med i en 21-5 forening.

Når en 21-5 forening åbner for tilgang, udarbejder vi et notat som beskriver foreningen herunder boligerne, økonomi, booking mm. Notatet kan bestilles hos os.

Ofte afholder vi åbningsmøder i forbindelse med åbningen af nye foreninger, ligesom vi løbende holder informationsaftener. På disse møder kan I komme og høre mere om det hele - sammen med andre familier, og på den måde også høre hvad de andre familier gerne vil spørge os om.

Næste naturlige skridt er et uformelt og helt uforpligtende "kaffemøde" med os i 21-5.

Et "kaffemøde" er et møde, hvor I kan få svar på alle de spørgsmål, I måtte have. Det er samtidig en mulighed for at lære os bedre at kende, hvilket er vigtigt, når I skal træffe beslutningen om at være med i en af vores foreninger. I skal have den rigtige fornemmelse i maven, når I skal melde jer til en af vores foreninger.

På kaffemødet lærer vi også jer bedre at kende, og vi sikrer os dermed, at vi ikke får "forkerte" familier ind i en 21-5 forening.

Når vi samler 21 familier, som sammen skal eje 5 ferieboliger i årene fremover, vel at mærke 21 familier som ikke på forhånd kender hinanden, er det vigtigt at vi gør vores bedste, for ikke at give adgang til "forkerte" familier. Vi kan ikke give adgang til familier eller personer, som er "dårlige navne". Alle 21 familier i vores foreninger skal jo kunne blåstemple hinanden, og så nytter det ikke noget, hvis vi giver adgang til familier, som ikke kan betragtes som "bonus patere", dvs. pæne og ordentlige personer. For at være med i en 21-5 forening, er det også vigtigt, at man har lidt "runde kanter", og at man trives i det fællesskab der er, når man ejer 5 ferieboliger sammen. Hvis man er meget mig-mig-mig, er det nok bedre at man køber sin egen private feriebolig.

Hvis vi ikke gjorde dette arbejde med at sikre, at det kun er gode familier, der kommer med i vores foreninger, kunne det også få en effekt på gensalgsværdien af en andel, når man en dag skal sælge. Her får køber jo mulighed for at se hvem de 20 øvrige familier er, og så duer det ikke, hvis der er navne, som man ikke har lyst til at dele ferieboliger med - det vil påvirke prisen i den forkerte retning.

Netmaskerne i "kaffemødenettet" er naturligvis ret store, langt de fleste familier er jo helt almindelige familier, som vi meget gerne vil have med i en forening, men der er enkelte familier, som i tidens løb ikke har fået adgang til vores foreninger, selvom de gerne ville.

Når kaffemødet er vel overstået, og I derfor har et grundlag at træffe den endelig beslutning på, og I stadig gerne vil være med, får I tilsendt jeres aftalekompleks til gennemgang og underskrift.

Et underskrevet aftalekompleks er "billetten" til det stiftende møde.

Det stiftende møde, er foreningens første møde sammen, hvor foreningen stiftes.

Alle deltagere til et stiftende møde har været til kaffemøde med os, og har underskrevet et aftalekompleks.

- endnu har I ikke bundet jer endeligt til foreningen.

På det stiftende møde starter vi med, at alle familier hver især præsenterer sig selv. På den måde får alle et indblik i, hvem alle er, så man trygt kan skrive under på stiftelsesprotokollen. Underskriften af stiftelsesprotokollen binder jer endeligt til forening, og når alle deltagere har skrevet under på den, er foreningen stiftet. Hvis vi ikke har gjort vores arbejde godt nok på kaffemøderne, og I på det stiftende møde møder personer, som ikke burde have været med, undlader I blot at underskrive stiftelsesprotokollen, og forlader mødet. I er herefter ikke bundet, og kan rive aftalekomplekset i stykker, uden at det har omkostninger for jer.

Endnu har ingen forladt et stiftende møde uden at underskrive stiftelsesprotokollen, og vil vi arbejde intenst på, at det aldrig vil ske. Derfor er "kaffemøderne" meget vigtige i processen med at melde sig til en 21-5 forening.

Efter det stiftende møde skal I betale for jeres andel i foreningen. Pengene overføres til foreningens egen konto.

Herefter starter jagten på fem skønne ferieboliger til foreningen.

Terrassen i en 21-5 lejlighed på Mallorca, Port D'Andratx

Til salg lige nu

Se her om der er forening åben for tilgang lige nu, som matcher jeres families drømme og behov

› Åbne ejerforeninger


Kontakt os i 21-5, hvis du gerne vil vide mere

Skriv til info@21-5.dk eller ring på 70 26 11 55