Hyggelig udeareal i feriebolig på Mallorca
"Vi får de uger, vi gerne vil have"

Booking

En af de absolut største bekymringer for mange potentielle 21-5 familier er helt naturligt, om man overhovedet kan få de uger, som man gerne vil have.

Hvis man ejer sin helt egen feriebolig, kan man jo benytte den præcis, når man ønsker det. Når man deler ferieboliger med andre, bliver fleksibiliteten mindre, jo flere familier der er om hver bolig.

Det er vigtigt, at der hvert år er luft i kalenderen, hvor nogle uger ikke bookes. Hvis vi havde lavet en formel, hvor vores familiers ferieønsker for et år kun lige nøjagtigt blev matematisk opfyldt, så ville det ikke være optimalt. I ville blive tvunget ud i lavsæsonerne - eller nok mere plausibelt; I ville ganske enkelt benytte boligerne mindre - og det er jo ikke meningen.

Når 21 familier deles om 5 boliger, har hver familie i gennemsnit 12,4 uger i boligerne hvert år.

Erfaringer fra over 26.000 bookinger i vores 21-5 foreninger over de sidste 10 år viser, at vores familier booker 8,8 uger i gennemsnit inklusiv udlån til familien og nærmeste venner.

Nogle familier booker 10-12 uger eller flere hvert år, primært uden for højsæsonerne. Mens andre - især børnefamilier - booker 4-6 uger hvert år. Til gengæld ligger disse uger ofte i skoleferierne.

Den gennemsnitlige benyttelse, holdt op imod hvad der reelt er tilgængeligt for hver familie, giver præcis den luft i kalenderen, der skal til, for at man har følelsen af god fleksibilitet og fine muligheder for impulsive ferier.

Mere end

0

Bookinger foretaget

Til rådighed i gennemsnit

0

Uger hver til familie

Fordeling af ugerne

"Vi får de uger, vi gerne vil have"

Vores 21-5 familier får stort set de ferier, som de ønsker. Dette kræver naturligvis, at der er en god spredning på familierne. Det ville ikke være optimalt, hvis alle familier var stort set ens. En af de absolut største bekymringer for mange potentielle 21-5 familier er helt naturligt, om de overhovedet kan få de uger, som de gerne vil have, og hvordan fordelingen af ugerne foregår.

"Vi kan få de uger, som vi gerne vil have - eller det næstbedste"

Vores bookingsystem er designet, så det giver vores 21-5 familier stor frihed til at booke de uger, som passer dem bedst. Systemet er designet og sat sammen af et sæt regler, som gør, at man både kan planlægge langt ude i fremtiden, men at man også kan booke spontane ferier - især uden for højsæsonerne.

Bookingsystemet er online 24 timer i døgnet og er meget brugervenligt - også for alle dem der ikke er IT-eksperter.

Bookingkalender for forening med 21 ejere og 5 ferieboliger
Sweetspot mellem pris og fleksibilitet

21-5 - den (nærmest) perfekte formel

Intet er perfekt i denne verden, men 21-5 har vist sig at være den perfekte formel for langt de fleste familier.

I kan komme på ferie i morgen næsten hele året - undtagen nogle få uger primært i højsæsonerne.

Det er rigtig rart at kunne konstatere, at vi med 21-5 formlen har ramt et absolut Sweetspot, hvor der stadig er stor fleksibilitet sammenholdt med et fornuftigt niveau for hver families investering.
Vores 21-5 familier kan generelt få de uger, som de gerne vil have, og der er rigtig gode muligheder for spontane ferier.

Billedet af kalenderen er fra en faktuel 21-5 forening. De grønne prikker viser hvor mange boliger der er ledige til booking dagen inden hver skiftedag gennem et helt år.
Der er nogle få uger - ud over de absolutte højsæsoner, hvor det IKKE er muligt at komme på ferie dagen efter. I ALLE de andre uger er det faktisk muligt at tage afsted med meget kort varsel.

Erfaringen viser os at der gennemsnitlig hvert år er mellem 60-80 uger, som kan bookes med ultra kort varsel.

Det er lige præcist den luft i kalenderen der gør, at vores 21-5 familier stort set altid kan komme på ferie med kort varsel, hvis de ønsker det.

Bookingkalender for forening med 30 ejere og 5 ferieboliger
Billigt, men svært at få de ønskede uger

30-5 - lille fleksibilitet

Hvis vi havde lavet en 30-5 forening eller deromkring, ville det have været noget billigere at deltage, MEN så ville det blive en kamp for at få ugerne.

Når vi i 21-5 er cirka 4 familier om hver feriebolig, kan de fleste familier få præcist de uger, som de gerne vil. Hvis man derimod er omkring 6 familier om hver feriebolig dvs. næsten 50% flere familier pr. feriebolig, vil det være meget svært at gøre alle glade. 

Kalenderen for en sådan teoretisk forening med omkring 30 familier om 5 boliger vil være helt booket op, hvis familierne booker efter et gennemsnitligt 21-5 mønster.
INGEN ledige uger - alle uger vil være bookede, og det vil således være umuligt at komme spontant på ferie. 

Selvom man som familie tænker, at man nok ikke skal benytte sine boliger mere end måske 3-5 uger hvert år, og at det vil være fint, at være flere familier om 5 boliger, så viser vores erfaringer over de sidste 10 år, at en sådan forening vil blive rigtig stram. Fleksibiliteten vil være stærkt begrænset, og muligheden for at få de uger som man gerne vil er meget lille. 

Bookingkalender for forening med 10 ejere og 5 ferieboliger
Alle får stort set de uger, som de gerne vil - men det koster mere

10-5 - stor fleksibilitet

Hvis vi havde lavet formlen 10-5 i stedet for, så havde der været større fleksibilitet i kalenderen, men så ville det også have koste det dobbelte at deltage. Det ville dog stadig være billigere, end at eje helt selv. 

Vi har faktisk stiftet en forening, hvor 10 familier deler 4 ferieboliger, her er der således 2,5 familie pr feriebolig. Familierne i denne forening har meget stor fleksibilitet, men har også måttet betale for det. 

Kalenderen i en 10-5 forening ville have dejlig luft til både langsigtede og spontane bookinger, det vil være muligt at komme afsted hver eneste uge på året.

Hvordan det fungerer

Bookingsystemet

Smart pointsystem
Hver familie får hvert år 770 point til at booke. Hver uge koster et antal point, afhængigt af om ugen ligger i højsæsonen - typisk skoleferierne - eller om den ligger uden for. Børnefamilier booker generelt færre uger, primært i skoleferierne, mens familier uden skolebørn booker flere uger fordelt ud over både høj, mellem- og lavsæsonen. Familier, som er helt uden for arbejdsmarkedet, er mest fleksible, så de kan få pointene til at strække til vel over 20 uger om året, hvis det er dét, man ønsker.

Alle point er dedikeret et kalenderår og er derfor tabt, hvis de ikke benyttes inden for det år. Der er særregler for skisæsonen, hvilket sikrer at alle som minimum kan komme en uge på skiferie.

Pointene frigives langsomt i to tempi, hvilket sikrer at booking foregår helt stille og roligt uden stress.

Sammensætningen af familier er vigtig
I sammenhæng med bookingsystemet er sammensætningerne af familierne i en forening meget vigtig. Hvis vi for eksempel sammensatte foreninger med 21 børnefamilier, som alle gerne ville af sted i skolesommerferierne, så ville det gå helt galt. Det er derfor vigtigt, at der er god, demografisk spredning på vores 21-5 familier, så alle ikke vil have de samme uger

De fleste af os tænker ens, vi tænker: ’Alle andre vil sikkert have de samme uger som os!!’. Udsagnet ville være korrekt, hvis alle familier i en forening var pensionister med sommerhus eller båd i Danmark, eller hvis alle familier var børnefamilier med skolesøgende børn. Vi sikrer, at der er en god spredning af familietyper i vores foreninger.

Vores bookingsystem er løbende blevet opdateret, siden vi fik de første boliger i brug. Og vi holder løbende øje med potentielle forbedringer, så vores 21-5 familier altid kan få allermest ud af deres deltagelse i en 21-5 forening.

Skiftedagene skifter afhængig af sæson
Erfaringerne har vist os, at de fleste benytter boligerne i hele uger, især i højsæsonerne, og at der uden forhøjsæsonerne ofte bookes forlængede weekender. Vi har derfor lavet et smart system, hvor skiftedagene skifter med sæsonerne, som tilgodeser dette mønster. I "mellemperioderne" er der nogle dage, som også kan bookes, og det fungerer super godt.

Bookingsystemet bliver løbende udviklet og opdateret
Vores første 21-5 boliger blev sluppet løs i bookingsystemet i slutningen af 2012. Rigtig mange bookinger er foretaget siden, hvilket har skabt et unikt erfaringsgrundlag, som hver dag udbygges. Erfaringerne bruger vi løbende til at gøre systemet endnu bedre, og den vigtigste kilde til forbedringerne er vores 21-5 familier, som benytter bookingsystemet i hverdagen.

Det vigtigste vedrørende den løbende udvikling af bookingsystemet er at sikre, at bookingsystemet løbende opdateres ud fra vores 21-5 familiers ønsker og behov, så det altid er muligt at planlægge vigtige ferier i god tid samt at kunne booke spontane ferier med kort varsel.

Book alle de uger i træk, som I ønsker
I kan booke alle de uger i træk, som I ønsker. Det er kun jeres point og de andres bookinger, som sætter grænserne. Mange familier booker 2 og 3 uger i træk. Topscoreren indtil videre er en familie, som formåede at booke 8 uger i træk i den samme bolig på Mallorca.

Der er langt større fleksibilitet i en 21-5 forenings kalender, end de fleste forstiller sig.

Sådan benytter vi vores 21-5 boliger

Familiernes ferier

Hvis vi stiftede 21-5 foreninger med 21 familier, som alle havde nogenlunde samme ønsker for ferier, ville det ikke være godt. Hvis alle familier gerne vil have de samme uger i de samme boliger, ville det være en kamp om at få ugerne.

Det er derfor vigtigt, at der er en god spredning på typerne af familier, så alle ikke har samme behov.

En børnefamilie med børn i skolealderen er oftest relativt bundet med hensyn til ferierne. Familierne bliver mere fri, når børnene er færdige i folkeskolen, og endnu mere fri når børnene er helt ude af skolesystemet - og så kommer børnebørnene.

Når vi kigger ud over vores foreninger, er knap 1/3 børnefamilier, 1/3 familier med større børn/flyttet hjemmefra, resten er seniorer. Vi vil gerne bryste os af at have arrangeret dette, men virkeligheden er, at sådan er det bare endt. Og det er godt, for så kan alle få de uger, som er mest vigtige for dem.